Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka depresji poporodowej można podzielić na cztery grupy: biologiczne, związane z ciążą, psychiczne i psychospołeczne.

Biologiczne

Do czynników biologicznych zaliczamy:

 • gwałtowne zmiany hormonalne wpływające na sprawność układu nerwowego (spadek poziomu hormonów płciowych – progestagenów i estrogenów,  wyższy poziom hormonów tarczycy i kortykosterydów);
 • wysiłek fizyczny, ból, zmniejszenie objętości krwi krążącej i spadek masy ciała;
 • laktacja, nawał mleczny i dolegliwości z tym związane (np. obrzęk i ból piersi);
 • niedobór snu, zmęczenie psychofizyczne.
Baby blues

Związane z ciążą i porodem

Czynniki ryzyka depresji poporodowej związane z ciążą i porodem
to m. in.:

 • niechciana ciąża;
 • ciąża zagrożona;
 • traumatyczne doświadczenia w poprzednich ciążach (poronienia, zgon dziecka w okresie okołoporodowym);
 • ciężki, długotrwały lub urazowy poród;
 • przedwczesny poród lub niska masa urodzeniowa dziecka; narodziny dziecka niepełnosprawnego.
Czynniki ryzyka związane z ciążą i porodem

Psychiczne

Czynniki związane z psychiką ludzką, mające wpływ na występowanie depresji poporodowej to:

 • wcześniejsze epizody zaburzeń nastroju – zarówno związane, jak i niezwiązane z porodem (np. choroba afektywna dwubiegunowa) - ryzyko nawrotu wynosi 25-60 %;
 • przebyta depresja poporodowa – ryzyko nawrotu przy następnej ciąży szacuje się na 30-55%;
 • stan euforyczny po porodzie – u około 10% młodych matek przeżywających zaraz po porodzie euforię, w późniejszym okresie rozwija się pełnoobjawowa depresja;
 • objawy baby blues – 70% kobiet z depresją poporodową wcześniej doświadczyło nasilonego baby blues;
 • zaburzenia nastroju w trakcie ciąży, które mogą zapowiadać depresję poporodową;
 • depresja w rodzinie, spokrewnienie w pierwszej linii z kobietami, które miały poporodowe zaburzenia nastroju;
 • specyficzne cechy (np. wysoki poziom neurotyczności) lub zaburzenia osobowości;
 • dolegliwości nerwicowe.
Psychiczne czynniki ryzyka

Psychospołeczne

Psychospołeczne czynniki ryzyka

Czynniki psychospołeczne rzutujące na możliwość wystąpienia depresji po porodzie to:

 • trudne wydarzenia życiowe niezależne od ciąży (wszelkie zmiany w sytuacji życiowej kobiety powodujące konieczność adaptacji do nowych warunków; kłopoty zawodowe; utrata osoby bliskiej);
 • samotne macierzyństwo (brak/małe wsparcie ze strony partnera i rodziny);
 • złe relacje z matką;
 • trudna sytuacja finansowa;
 • złe relacje w rodzinie (konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze ze starszymi dziećmi).
Skip to content