Sposoby leczenia

Sposoby leczenia

Brak odpowiedniego leczenia stwarza ryzyko rozwoju ciężkiej depresji, dlatego tak ważne jest podjęcie specjalistycznego leczenie na wczesnym etapie rozwoju choroby. Do najskuteczniejszych sposobów leczenia depresji po porodzie zalicza się psychoterapię oraz farmakologię (czasem najbardziej efektywnym jest leczenie skojarzone, łączące podawanie leków z psychoterapią). Wybór sposobu leczenia depresji poporodowej jest w dużym stopniu uzależniony od stopnia nasilenia objawów.

Psychoterapia jest ważnym elementem leczenia depresji poporodowej:

  • zapobiega rozwojowi jej objawów i niejednokrotnie konieczności wdrożenia leków;
  • pomaga rozwiązać kluczowe problemy związane z depresją (leki dają możliwość uporania się z objawami depresji, ale nie rozwiązują problemów z nią związanych);
  • sprzyja znacznie szybszemu powrotowi do normalnego funkcjonowania.

Czasem efektywności leczenia sprzyja udział partnera w terapii. Jeżeli objawy depresyjne nie są jeszcze nasilone, wystarczająca może okazać się krótkoterminowa interwencja psychologiczna, psychoedukacja oraz wzmocnienie wsparcia społecznego (np. udział w grupach wsparcia).

Kiedy objawy zaburzeń depresyjnych są wyraźne i silne należy sięgnąć po farmakologię jako podstawową formę leczenia. Przyjmowanie leków zawsze wymaga ścisłego nadzoru specjalistycznego - lekarz psychiatra dokonuje wyboru leku w oparciu o ocenę jego dotychczasowej skuteczności, dane o wpływie leku na rozwój płodu, informacje o jego działaniu toksycznym, możliwości przedostania się do mleka matki. Leków nigdy nie należy wdrażać ani odstawiać nagle (wskazane jest stopniowe obniżanie dawki), samodzielnie - bez konsultacji z lekarzem.

Sposoby leczenia depresji
Skip to content