Uzyskaj pomoc

Uzyskaj pomoc

Dodatkowo pomoc można uzyskać

Centra Zdrowia Psychicznego (woj. lubelskie: Chełm tel. 82 562 34 79)

 1. Centra Zdrowia Psychicznego: woj. lubelskie: Chełm tel. 82 562 34 79 https://czp.org.pl/index.php/o-czp/;
  woj. podlaskie: Łomża tel. 86 473 32 70; Hajnówka tel. 85 682 90 04 http://spzoz.hajnowka.pl/centrum-zdrowia-psychicznego/;
 2. http://www.depresja.org – Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, tel. 116 123 (bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych)
 3. http://www.wyleczdepresje.pl – strona zawiera adresy ośrodków psychologicznych i psychiatrycznych na terenie całego kraju oraz użyteczne informacje dotyczące depresji;
 4. http://www.forumprzeciwdepresji.pl – portal społecznościowy prowadzony w ramach ogólnopolskiej kampanii;
 5. http://www.stopdepresji.pl – Fundacja Itaka, która prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania - 22 654 40 41
 6. http://www.liniawsparcia.pl – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, które potrzebują doraźnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, a także prawnej lub socjalnej; bezpłatna całodobowa linia telefoniczna 800 70 2222
 7. http://www.interwencjakryzysowa.pl – strona z wyszukiwarką Ośrodków Interwencji Kryzysowej na terenie Polski; Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie http://www.cik.lublin.eu/, całodobowy dyżur psychologiczny 81 534 60 60; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, całodobowy tel. 85 744-50-27
 8. Zintegrowany Portal Pacjenta (https://zip.nfz.gov.pl/GLS/) udostępniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w zakładce Gdzie się leczyć znajdują się informacje o Poradniach Zdrowia Psychicznego, w których można skonsultować się z lekarzem psychiatrą i/lub psychologiem;
 9. http://www.przyjaciele.org/pomoc/gdzie_pomoc.php – wyszukiwarka placówek pomocowych;
 10. http://www.dlaczego.org.pl – na tej stronie można znaleźć informację dla rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka lub narodzin chorego dziecka;
 11. http://www.adopcja.org.pl/ – jest to strona Fundacji Rodzin Adopcyjnych zawierająca bazę danych Interwencyjnych placówek opiekuńczych.
Skip to content