Formularz

Edynburska Skala Depresji Poporodowej

Pytania dotyczą samopoczucia w ciągu ostatniego tygodnia:
Prosimy o wypełnienie krótkiego kwestionariusza, który posłuży do opracowań statystycznych w ramach projektu.
Płeć
Wiek w latach
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka)

Liczba dzieci
Status związku
Wykształcenie
Miejsce zamieszkania
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną

Mając na uwadze obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, SPSK Nr 4 w Lublinie informuje, że administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wschodnie Centrum profilaktyki Depresji Poporodowej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

Prosimy, zostaw numer telefonu i/lub adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i zaoferować bezpłatne wsparcie w ramach projektu.

Numer telefonuAdres e-mail

Wydrukuj
  • Niedawno urodziłaś dziecko. Chcielibyśmy wiedzieć, jak się czujesz.
  • Rozwiązując krótki test, dowiesz się czy potrzebujesz wsparcia.
  • Odpowiedz na wszystkie pytania.
  • Zaznacz odpowiedzi najlepiej pasujące do Twojego samopoczucia w ciągu ostatnich 7 dni.
  • Udzielaj odpowiedzi samodzielnie.
Skip to content