Działania

Dla kobiet w ciąży

 • Wykłady w szkołach rodzenia nt. problematyki depresji poporodowej;
 • Spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów (np. konsultanta laktacyjnego, psychologa. pediatry etc.).
Informacje o projekcie — Działania dla kobiet w ciąży
Uśmiechnięta mama z małym dzieckiem

Dla kobiet po porodzie

 • Formularz Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (oceniający ryzyko wystąpienia depresji);
 • Bezpłatne konsultacje psychologiczne;
 • Spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów (np. konsultanta laktacyjnego, psychologa, pediatry etc.).

Dla położnych, pielęgniarek, lekarzy POZ

 • Bezpłatne szkolenia z zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej (6h lekcyjnych);
 • Promocja programu w ramach wizyt patronażowych/w przychodniach – materiały informacyjne, wypełnianie formularza ESDP z mamami;
 • Dodatek miesięczny do wynagrodzenia dla położnych/pielęgniarek.
Ciśnieniomierz

W ramach projektu przewidziano następujące działania, obejmujące zarówno personel medyczny, jak i kobiety w ciąży i po porodzie, ich bliskich i ogół społeczeństwa.

Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu depresji poporodowej:
 • portal poświęcony zjawisku depresji poporodowej z Formularzem Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (do wypełnienia on-line),
 • kampanie radiowe,
 • materiały informacyjno-edukacyjne (plakaty, ulotki),
 • wykłady w szkołach rodzenia (25 jednogodzinnych spotkań),
 • eventy edukacyjno-informacyjne z udziałem konsultantów (m. in. laktacyjnego, psychologa, pediatry) – 6 spotkań;
Edukacja personelu medycznego POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej:
 • szkolenia dla położnych, pielęgniarek POZ (w przypadku wolnych miejsc – lekarzy rodzinnych) z zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej – 7 grup 20-osobowych;
Działania promocyjne na rzecz programu prowadzone przez personel medyczny POZ:
 • informowanie o kwestii depresji poporodowej i poświęconym jej portalu,
 • dystrybucja materiałów informacyjnych,
 • zaproponowanie młodej mamie wspólnego wypełnienia Formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (ESDP)lub on –line na portalu (uzyskany wynik 12 lub więcej punktów wskazuje na ryzyko wystąpienia depresji poporodowej),
 • skierowanie (w przypadku uzyskania wyniku 12 punktów i więcej w formularzu ESDP) na bezpłatne konsultacje do psychologa do najbliższego punktu konsultacyjnego,
 • monitorowanie pacjentek,
 • położnym i pielęgniarkom przysługują miesięczne dodatki do wynagrodzenia z tytułu udziału w projekcie.
Świadczenia zdrowotne dla kobiet z grupy docelowej:
 • bezpłatne konsultacje psychologiczne dla kobiet do roku po urodzeniu dziecka, podczas których zweryfikowane zostaną wyniki formularza ESDP,
 • każdej młodej mamie przysługują 3 bezpłatne spotkania z psychologiem, zorganizowane w miarę możliwości jak najbliżej jej miejsca zamieszkania,
 • zwroty kosztów dojazdu za wizyty u psychologa.
Skip to content