Kontakt

Informacje kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

 Adres e-mail: depresja@spsk4.lublin.pl

 Telefon: 81 72 44 801

 ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

Opiekun merytoryczny projektu
Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii

Biuro projektu: pokój 141 a, I piętro

Katarzyna Bublewicz-Guzy
Koordynator projektu

e-mail: k.bublewicz-guzy@spsk4.lublin.pl
tel. 81 72 44 801

Monika Wakulicz
Koordynator ds. współpracy z POZ

e-mail: koordynatorpoz@spsk4.lublin.pl
tel. 81 72 44 801

dr n. med. Aneta Libera
Koordynator działań psychologicznych

e-mail: a.libera@spsk4.lublin.pl
tel. 81 72 44 779

Formularz kontaktowy

    Skip to content