O projekcie

„Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest jednym z czterech realizatorów w Polsce ogólnopolskiego „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”. Projekt „Wschodnie Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej” swoim działaniem obejmuje makroregion wschodni, tj. województwo lubelskie i podlaskie.

 

Od czerwca 2022 r., za zgodą Ministerstwa Zdrowia, w projekcie mogą wziąć udział kobiety do roku po urodzeniu dziecka z terenu całego kraju. W przypadku kobiet spoza województw lubelskiego i podlaskiego, oferujemy bezpłatne spotkania z psychologiem w formule zdalnej.

Cel

Głównym celem programu jest wzrost wykrywalności depresji poporodowej oraz zwiększenie poziomu świadomości społecznej nt. zaburzeń depresyjnych w grupie o podwyższonym ryzyku zachorowania, tj. u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym (do roku po urodzeniu dziecka) oraz w otoczeniu społecznym. Realizacji ww. celu ma służyć wdrożenie pilotażowego programu wczesnej diagnostyki depresji poporodowej.

Ikona — żarówka
Ikona — znak zapytania (2)

Dla kogo

Depresja poporodowa może negatywnie wpłynąć na więź tworzącą się pomiędzy matką a dzieckiem i w perspektywie – prawidłowy rozwój dziecka. Mając na uwadze, że depresja uwarunkowana jest wieloczynnikowo, tak istotna przy zmniejszaniu ryzyka zachorowania jest właśnie edukacja przyszłych matek i ich bliskich oraz włączenie w ten proces personelu medycznego, mającego najczęstszy kontakt z matkami w okresie poporodowym już poza oddziałem położniczym, tj. położnych, pielęgniarek, lekarzy rodzinnych.
Szacuje się, że objawy depresyjne pojawiają się najczęściej 2-3 tygodnie po porodzie, czyli po opuszczeniu przez kobiety szpitala. Jednakże epizody depresyjne mogą pojawiać się również w ciągu roku od porodu. Według badań 10% kobiet doświadcza depresji w 8. tygodniu po urodzeniu dziecka, a 22% - gdy dziecko ma ok. 12 miesięcy.

Efekty

Podejmowane w projekcie działania przyczynią się do:

  • wypełnienia luki systemowej, która tworzy się po wyjściu kobiety po porodzie ze szpitala,
  • wprowadzenia usprawnień organizacyjnych na linii przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – specjalista (psycholog/ewentualnie dalej psychiatra), w wyniku czego kobiety z ryzykiem depresji poporodowej skierowane zostaną na bezpłatne konsultacje psychologiczne,
  • obniżenia kosztów leczenia pacjentek z silniejszą depresją, dzięki wczesnej diagnozie i zastosowaniu właściwego leczenia we wczesnym etapie choroby,
  • zwiększenia wykrywalności zaburzeń depresyjnych u kobiet po porodzie, dzięki prowadzonym na szeroką skalę badaniom przesiewowym,
  • nagłośnienia problemu wśród ogółu społeczeństwa, by osoby doświadczające zaburzeń psychicznych nie były stygmatyzowane, lecz znajdowały zrozumienie i wsparcie.
Ikona — pomysł
Skip to content