Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie rozpoczął realizację projektu profilaktycznego z zakresu depresji poporodowej, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia. Obecnie trwa nabór przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) chętnych do współpracy przy prowadzeniu badań przesiewowych. Wystarczy wypełnić formularz oferty (str. 8-9) i odesłać go w wersji elektronicznej na adres mailowy: depresja@spsk4.lublin.pl lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala. Zapraszamy do współpracy!

Link do konkursu

Skip to content