Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie prowadzi nabór przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) chętnych do współpracy przy realizacji badań przesiewowych w ramach projektu. Wystarczy wypełnić formularz oferty (str. 8-9) i odesłać go w wersji elektronicznej na adres mailowy: depresja@spsk4.lublin.pl lub przesłać pocztą na adres szpitala. Zapraszamy do współpracy!

Konkurs do pobrania.

Skip to content