Formularz ESDP 01:43 29.05.2020

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
tak często jak zazwyczaj(0)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
tak jak zawsze(0)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak w większości przypadków(3)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
(3098)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
tak, często(3)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
tak, prawie wcale nie dawałam sobie rady(3)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
tak, przez większość czasu(3)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, przez większość czasu(3)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tak, przez większość czasu(3)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
tak, dość często(3)

Suma punktów: 3119

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): cVYt
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka):
Liczba dzieci: aHio
Status związku: związek małżeński
Wykształcenie: podstawowe
Miejsce zamieszkania: wieś
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: bardzo dobra

Numer telefonu: zHZT
Adres e-mail:

Skip to content