Formularz ESDP 03:44 06.10.2021

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
trochę rzadziej niż zwykle(1)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak, czasami(2)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
raczej nie(1)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
nie, raczej nie(1)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
przez większość czasu radziłam sobie dobrze(1)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
rzadko(1)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
niezbyt często(1)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tylko sporadycznie(1)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
rzadko(1)

Suma punktów: 12

Płeć: mężczyzna
Wiek (w latach): 2rand[0,1,1]
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka):
Liczba dzieci: MwOjMVRqLDUYy
Status związku: związek partnerski/koabitacja/nieformalny
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Miejsce zamieszkania: miasto do 50 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: słaba

Numer telefonu: 22108956520
Adres e-mail: yiraft@xqcgwr.com

Skip to content