Formularz ESDP 08:09 06.10.2021

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
trochę rzadziej niż zwykle(1)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
rzadziej niż zawsze(1)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak, czasami(2)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
raczej nie(1)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
nie, raczej nie(1)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
przez większość czasu radziłam sobie dobrze(1)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
rzadko(1)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, dość często(2)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tak, dość często(2)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
czasami(2)

Suma punktów: 14

Płeć: mężczyzna
Wiek (w latach): 2rand[0,1,1]
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka):
Liczba dzieci: qEMsXcVWaiF
Status związku: związek partnerski/koabitacja/nieformalny
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Miejsce zamieszkania: miasto do 250 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: przeciętna

Numer telefonu: 39838442962
Adres e-mail: cxkbpn@lduoth.com

Skip to content