Formularz ESDP 08:45 27.04.2022

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
trochę rzadziej niż zwykle(1)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
rzadziej niż zawsze(1)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak, czasami(2)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
raczej nie(1)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
tak, często(3)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
radziłam sobie tak dobrze jak zwykle(0)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
tak, czasami(2)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, dość często(2)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tak, przez większość czasu(3)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
czasami(2)

Suma punktów: 17

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): 23
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2022-04-09
Liczba dzieci: 2
Status związku: związek partnerski/koabitacja/nieformalny
Wykształcenie: podstawowe
Miejsce zamieszkania: miasto do 250 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: dobra

Numer telefonu: 2321312
Adres e-mail: sDS2@ds.pl

Skip to content