Formularz ESDP 12:13 27.03.2023

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
tak często jak zazwyczaj(0)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
tak jak zawsze(0)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak w większości przypadków(3)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, bardzo często(3)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
nie, raczej nie(1)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle(2)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
tak, przez większość czasu(3)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
nie, wcale nie(0)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
nie, wcale nie(0)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
czasami(2)

Suma punktów: 14

Płeć: mężczyzna
Wiek (w latach): 37
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 32323-02-23
Liczba dzieci: 0
Status związku: związek partnerski/koabitacja/nieformalny
Wykształcenie: podstawowe
Miejsce zamieszkania: miasto do 100 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: dobra

Numer telefonu: 883961651
Adres e-mail: marek.golan@dogtronic.io

Skip to content