Formularz ESDP 13:48 05.08.2021

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
zupełnie nie byłam zdolna do radości(3)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
nie potrafiłam patrzeć w przyszłość z nadzieją(3)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak w większości przypadków(3)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, bardzo często(3)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
nie, raczej nie(1)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle(2)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
tak, czasami(2)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, dość często(2)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tylko sporadycznie(1)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
czasami(2)

Suma punktów: 22

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): Ę5
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2021-08-05
Liczba dzieci: 4
Status związku: związek małżeński
Wykształcenie: średnie
Miejsce zamieszkania: miasto do 100 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: przeciętna

Numer telefonu: 507299606
Adres e-mail: anna-solarewicz@wp.pl

Skip to content