Formularz ESDP 14:10 10.02.2023

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
rzadziej niż zawsze(1)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
rzadko(1)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, czasami(2)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
tak, czasami(2)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle(2)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
nie, wcale nie(0)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
niezbyt często(1)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tylko sporadycznie(1)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
nigdy(0)

Suma punktów: 12

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): 25
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2023-01-10
Liczba dzieci: 2
Status związku: związek małżeński
Wykształcenie: średnie
Miejsce zamieszkania: miasto do 100 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: dobra

Numer telefonu: 513420733
Adres e-mail: kil_kar@op.pl

Skip to content