Formularz ESDP 16:31 12.01.2024

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
rzadziej niż zawsze(1)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak w większości przypadków(3)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, czasami(2)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
tak, czasami(2)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle(2)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
rzadko(1)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, przez większość czasu(3)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tak, dość często(2)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
nigdy(0)

Suma punktów: 18

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): 21
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2024-01-07
Liczba dzieci: 1
Status związku: związek partnerski/koabitacja/nieformalny
Wykształcenie: gimnazjalne
Miejsce zamieszkania: miasto do 100 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: przeciętna

Numer telefonu: 535764361
Adres e-mail: martyna12000@wp.pl

Skip to content