Formularz ESDP 23:01 03.02.2022

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
rzadziej niż zawsze(1)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak, czasami(2)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, czasami(2)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
nie, raczej nie(1)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
tak, prawie wcale nie dawałam sobie rady(3)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
nie, wcale nie(0)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, dość często(2)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tylko sporadycznie(1)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
czasami(2)

Suma punktów: 16

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): 21
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2021-05-26
Liczba dzieci: 2
Status związku: związek małżeński
Wykształcenie: gimnazjalne
Miejsce zamieszkania: miasto do 50 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: słaba

Numer telefonu: .
Adres e-mail: doeviinka@icloud.com

Skip to content