Formularz ESDP 23:43 04.10.2021

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
rzadko(1)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, czasami(2)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
nie, raczej nie(1)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle(2)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
rzadko(1)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
niezbyt często(1)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tylko sporadycznie(1)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
czasami(2)

Suma punktów: 15

Płeć: mężczyzna
Wiek (w latach): 2rand[0,1,1]
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka):
Liczba dzieci: eQSebWNM
Status związku: samotny rodzic
Wykształcenie: gimnazjalne
Miejsce zamieszkania: miasto do 50 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: słaba

Numer telefonu: 47632560688
Adres e-mail: amehmq@ubwont.com

Skip to content