Formularz ESDP 01:00 14.02.2021

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
trochę rzadziej niż zwykle(1)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
rzadziej niż zawsze(1)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak w większości przypadków(3)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, bardzo często(3)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
tak, często(3)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
tak, prawie wcale nie dawałam sobie rady(3)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
tak, przez większość czasu(3)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, przez większość czasu(3)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tak, przez większość czasu(3)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
tak, dość często(3)

Suma punktów: 26

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): 23
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2020-10-02
Liczba dzieci: 1
Status związku: związek partnerski/koabitacja/nieformalny
Wykształcenie: średnie
Miejsce zamieszkania: miasto do 250 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: przeciętna

Numer telefonu: 728890663
Adres e-mail: paulinaforma.ppf@gmail.com

Skip to content