Formularz ESDP 11:15 13.04.2023

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
rzadziej niż zawsze(1)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak w większości przypadków(3)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, czasami(2)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
tak, często(3)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
tak, prawie wcale nie dawałam sobie rady(3)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
nie, wcale nie(0)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, przez większość czasu(3)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tak, przez większość czasu(3)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
rzadko(1)

Suma punktów: 21

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): 20
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2023-03-24
Liczba dzieci: 1
Status związku: związek małżeński
Wykształcenie: podstawowe
Miejsce zamieszkania: miasto do 50 tys. mieszkańców
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: przeciętna

Numer telefonu: 0
Adres e-mail: kamila2003@web.de

Skip to content