Formularz ESDP 16:24 17.03.2023

1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia:
zdecydowanie rzadziej niż zwykle(2)

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją:
nie potrafiłam patrzeć w przyszłość z nadzieją(3)

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało:
tak w większości przypadków(3)

4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się:
tak, bardzo często(3)

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów:
tak, czasami(2)

6. Wydarzenia przerastały mnie:
czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle(2)

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy:
tak, przez większość czasu(3)

8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa:
tak, przez większość czasu(3)

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam:
tak, przez większość czasu(3)

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy:
czasami(2)

Suma punktów: 26

Płeć: kobieta
Wiek (w latach): 39
Data urodzenia dziecka (jeśli masz więcej niż jedno dziecko, podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka): 2022-09-10
Liczba dzieci: 5
Status związku: związek małżeński
Wykształcenie: podstawowe
Miejsce zamieszkania: wieś
Jak Pani/Pan ocenia swoją sytuację materialną: przeciętna

Numer telefonu: 667186314
Adres e-mail: eharcaj@gmail.com

Skip to content